پرداخت سفارشی آروند : 

شما میتوانید برای پرداخت فاکتور یا مبالغ سفارشی خود که محصول آن در سایت موجود نمی باشد از طریق پرداخت سفارشی اقدام کنید و از طریق درگاه معتبر بانک ملی مبلغ مورد نظر را واریز کنید.

توجه فرمایید که پس از واریز وجه یک کد رهگیری به واریزی شما تعلق خواهد گرفت که قابل پیگیری از طریق بانک  و وبسایت آروند میباشد.